Gabióny - ponuka

Produkty pre gabiónové konštrukcie

Pre Gabionové konštrukcie - BLOCK-SK® ponúkame zvárané siete z oceľového drôtu navzájom pospájané špirálami bez vytvárania dvojitých stien na styku košov - blockov. Vytvorený priestor z oceľových drôtených sietí (gabiónový kôš, eko kôš, ... ) si vyplníte rôznym druhom kameniva, alebo iným druhom výplne ako napr. drvený betón, zemina, drevo. Výplňový materiál košov - gabiónov a montážni pracovníci - gabionisti nie sú predmetom ponuky. Doporučuje sa využívať miestne zdroje. Gabionistov Vám zaučíme.

Rozmer oka zváranej siete gabiónového koša má veľkosť 10x10 cm , 10x5 cm alebo 5x10 cm, preto je možné zváranú sieť odstrihnúť po 10 alebo 5 cm bez straty funkčnosti. Takto je možné prispôsobiť rozmer gabiónového koša podľa potreby, ako pri skladaní stavebnice. Jednotlivé časti gabiónovej stavebnice sa potom spájajú na výšku a na dĺžku v násobkoch 50 cm, alebo 100 cm . Vzájomný posun košov je nežiadúci a nepotrebný . Siete pre gabiony sú dodávané vrátane spojovacích špirál a dištančných spôn.

Gabiónový materiál z drôtu hrúbky 3,0 mm – BLOCK-SK®

(štandardne v ponuke)

Jedná sa o zváranú sieť z pozinkovaného oceľového drôtu s hrúbkou 3 mm.
Gabión s použitím 3,0 mm oceľového drôtu sa používa najmä pri úprave brehov riek a vodných nádrží, na výstavbu matracov, košov , vystužených svahov - GreenBLOCK.
Pri použití na oporné múry doporučujeme vrstviť jednotlivé gabiónové bloky z 3,0 mm drôtu na výšku maximálne 50 cm. Matrace je možné realizovať v hrúbkach 15 , 20 , 25, ... až 50 cm.
Viac

Gabiónový materiál 3,5 mm – BLOCK-SK®

(štandardne v ponuke)

Jedná sa o zváranú sieť z pozinkovaného oceľového drôtu s hrúbkou 3,5 mm.
Gabiónová konštrukcia s použitím 3,5 mm oceľového drôtu sa používa na výstavbu akéhokoľvek druhu gabionových stavieb z košov a matracov ako aj na vystuženie svahov – GreenBLOCK.
Pri použití na oporné múry doporučujeme vrstviť jednotlivé gabiónové bloky z 3,5 mm drôtu na výšku 100 cm.
Viac

Gabiónový materiál 4,0 mm – BLOCK-SK®

(štandardne v ponuke)

Jedná sa o zváranú sieť z pozinkovaného oceľového drôtu s hrúbkou 4,0 mm.
Používa sa na výstavbu akéhokoľvek druhu gabionových stavieb z košov , matracov ako aj na vystuženie svahov – GreenBLOCK.
Pri použití na oporné múry doporučujeme vrstviť jednotlivé gabiónové bloky z 4,0 mm drôtu na výšku 100 cm.
Viac

Gabiónový materiál 4,5 mm – BLOCK-SK®

(štandardne v ponuke)

Jedná sa o zváranú sieť z pozinkovaného oceľového drôtu s hrúbkou 4,5 mm.
Používa sa na výstavbu akéhokoľvek druhu gabionových stavieb z košov , matracov ako aj na vystuženie svahov – GreenBLOCK.
Pri použití na oporné múry doporučujeme vrstviť jednotlivé gabiónové bloky z 4,5 mm drôtu na výšku 100 cm.
Viac

Gabiónový materiál 4,5 mm – EKO - BLOCK®

(objednanie)

Jedná sa o zváranú sieť z pozinkovaného oceľového drôtu s hrúbkou 4,5 mm. Používa sa na výstavbu oporných múrov a protihlukových stien z košov – blockov využívajúc prednosti stavebnice. Oká sietí sú 12,5 x 12,5 mm. Jedná sa o importovaný materiál zo Švajčiarska.
Viac

Gabiónový materiál s povrchom Zn

(objednanie)

Jedná sa o zváranú sieť z oceľového drôtu so štandardnou povrchovou úpravou, na ktorú je použitý hrubý nános zinku - min. 260, 275 g/m2. Gabiónový kôš s povrchom Zn môže byť dodávaný v rôznych hrúbkach drôtu.
Životnosť gabiónovej konštrukcie je až cez 100 rokov - odolnosť v laboratórnych podmienkach presahuje 350 hod.
Viac

Gabiónový materiál s povrchom Zn + Al

(štandardne v ponuke)

Jedná sa o zváranú sieť z oceľového drôtu so špeciálnou povrchovou úpravou, s použitím zliatiny galvanického zinku a hliníka, s vrstvou min. 350 g/m2. Gabiónový kôš s povrchom Zn + Al môže byť dodávaný v rôznych hrúbkach drôtu.
Životnosť gabiónovej konštrukcie je až cez 100 rokov- odolnosť v laboratórnych podmienkach dosahujúcu 1000 hod.
Viac

Gabiónový materiál s povrchom Zn + Al ( 2000 )

(štandardne v ponuke)

Jedná sa o zváranú sieť z oceľového drôtu so špeciálnou povrchovou úpravou s použitím zliatiny galvanického zinku a hliníka, dodávaný v rôznych hrúbkach drôtu.
Životnosť takejto gabiónovej konštrukcie je výrazne cez 100 rokov - mimoriadna životnosť s odolnosťou v laboratórnych podmienkach nad 2000 hod.
Viac

Gabiónový materiál s povrchom Zn + PVC

(objednanie)

Jedná sa o zváranú sieť z oceľového drôtu so špeciálnou povrchovou úpravou, s použitím prídavného PVC zelenej farby. Gabiónový kôš s povrchom Zn + PVC môže byť dodávaný v hrúbke oceľového drôtu 3,0 mm.
Životnosť takejto gabiónovej konštrukcie je výrazne cez 100 rokov - mimoriadna životnosť s odolnosťou v laboratórnych podmienkach nad 2000 hod.
Gabiony s povrchom PVC všeobecne neodporúčame plniť ostrohranným lomovým kameňom. Väčšinou sa plnia kamennými obliakmi ako napr. Dunajské štrky, alebo obliakmi vysokohorských bystrín.
Viac

Spojovacie prvky

(štandardne v ponuke)

Spojovacími prvkami sú štandardne špirály rôzneho tvaru a určenia, ktoré tvoria súčasť dodávky. Siete sa môžu spájať aj vhodnými C-sponami pomocou mechanických klieští.
Na prvotné udržanie priestorového tvaru koša počas plnenia je súčasťou dodávky i štandardné množstvo potrebných dištančných tiahiel – spôn pokiaľ projektant neurčí inak.

Ceny jednotlivých produktov

Dajte možnosť našim odborníkom aby Vám urobili nápočet potrebného materiálu podľa projektu alebo štandartného technologického postupu pre Gabionovú stavebnicu BLOCK-SK® a definovali cenu optimálnu práve pre Vás na konkrétnu stavbu a objekt.
Viac ...

Gabióny v záhrade

MONTÁŽ stavebnice 1991
NOVINKA 2015 Flood-BLOCK ®
NOVINKA 2014 Green-BLOCK®
NOVINKA 2016 Siete s okom 25 / 100 mm