O firme

Web: www.compag.sk, www.gabion.eu, www.gabiony-eshop.sk, www.gabionsk.eu

COMPAG SK s.r.o. je spoločnosť nadväzujúca na najlepšie skúsenosti švajčiarskych a nemeckých firiem s počiatkom činnosti na území Slovenska a Čiech v roku 1991. Sídlo našej spoločnosti a výrobné priestory sa nachádzajú na Slovensku so skladmi a spracovateľskými spoločnosťami i v Českej republike. Firma významne zasiahla do ekologizácie výstavby diaľničnej a cestnej siete ako i protieróznych opatrení. Príprava projektantov a zaučovanie realizátorov bola a je pre nás samozrejmosť. Vytvorili sme rad metodických a študijných materiálov. Naše poznatky a know-how boli pri zrode metodiky statického posudzovania gabiónových konštrukcii na základe STN a ČTN.

Výpis z obchodného registra

Certifikáty

Certifikát - TSUS SR ŽSR - Povoľovací list Osvedčenie o zápise ochrannej známky
certifikat certifikat certifikat
 
Certifikát - TSUS SR TZÚS Praha České dráhy - osvedčenie
certifikat certifikat certifikat
 
Priemyselný vzor
certifikat

Gabióny v záhrade

MONTÁŽ stavebnice 1991
NOVINKA 2015 Flood-BLOCK ®
NOVINKA 2014 Green-BLOCK®
NOVINKA 2016 Siete s okom 25 / 100 mm