Gabiónová stavebnica ORIGINÁL na trhu

Gabióny bez dvojitých stien na styku košov - matracov

Gabionový múr vo Vašej záhrade - chalupe – rodinnom dome – ceste – potoku - ...

Gabiónová stavebnica

Pomôžeme Vám optimalizovať Vašu predstavu gabionového múru – plotu – obkladu - terasy

Gabiónová stavebnica

S ohľadom na zvolené oko siete 10/10 ; 10/5 ; 5/10 cm je možné vytvoriť akýkoľvek tvar múru

Gabiónová stavebnica

Múry a obklady z gabionov môžu dosahovať gravitačnú súvislú výšku viacej ako 10,0 m

Gabióny v záhrade

MONTÁŽ stavebnice 1991
NOVINKA 2015 Flood-BLOCK ®
NOVINKA 2014 Green-BLOCK®
NOVINKA 2016 Siete s okom 25 / 100 mm