Napísali o gabiónoch

Zvary "praskajú" !!!

Pre napísanie tejto rešerš som sa rozhodol potom ako sa ku laickým otázkam na tému zvary gabionových sietí pridali i pracovníci investorských organizácii . Veľa významné " zvary praskajú " sa stalo ďalším "odborným" hodnotením nad použitím systému stavebnice zo zváraných sietí. Nemôžem sa vyjadrovať o tomto kvalitatívnom parametre u sietí, ktoré sú pod dogmou najnižšej ceny ponúkané a kupované neuvážene a bez riadnej kontroly.

Zvary

Gabiónové FEJKY

"Fejky" alebo imitácie a napodobneniny značiek vidieť na každom kroku. Nepredávajú sa len v turistických centrách dovolenkových destinácií, kde ich nájdete naozaj neúrekom, aj na domácej pôde. Nepoctivá napodobenina niečoho, čo niekto vymyslel, zaplatil a vyrobil. Vy to kúpite a myslíte si, že máte originál. V povedomí väčšiny spotrebiteľov to môže byť napodobenina luxusnej kabelky, obuvi či oblečenia. Fejk môže byť aj všeličo iné a Vás ani nenapadne, že falšovanie Gabionovej stavebnice BLOCK-SK® je vôbec možné a bežné.

Gabiónové FEJKY.pdf

Gabiónové FEJKY

Použitie GTX na gabiónovom objekte

Samotná inštalácia GTX za gabión nepredstavuje osobité riziká. Problém nastáva, ak po uložení zásypu za múr dôjde k nakloneniu steny zo stabilnej polohy do polohy nestabilnej. Spätný zásyp je realizovaný hlinou, ktorú realizačná firma doslova nahádže v plnej výške gabiónu bez akéhokoľvek zhutnenia. Navyše si realizátor nadá ani urobiť skúšky, či je daná zemina vhodná do násypov.

Použitie GTX na gabiónovom objekte.pdf

Použitie GTX na gabiónovom objekte

Čo by ste mali vedieť o plnení gabionov

Gabiony vo všeobecnosti môžu byť vyplňované tromi spôsobmi:
  1. nasypaním štrkom – lomovým kamenivom vhodnej zrnitosti
  2. rovnaninou z kameňa vhodnej veľkosti a plochého tvaru
  3. ukladaným pohľadovým čelom a zasypaním zbytku štrkom alebo lomovým kamenivom

Čo by ste mali vedieť o plnení gabionov.pdf

Čo by ste mali vedieť o plnení gabionov

Životnosť gabionových ( drôtokamenných ) stavieb

Antikorózna ochrana
Štandardom pre korozívnu ochranu v EU je bez pochybností v súčasnosti zmes Zn + AL. S myšlienkou využitia predmetnej zliatiny sa drôtovne zaoberali, či skôr pohrávali, už skôr než sa gabiony zo zváraných sietí uplatnili v ČSR ( ČR a SR ) a začali presadzovať do cestného a železničného stavebníctva ...

Životnosť gabionových stavieb.pdf

Životnosť gabionových ( drôtokamenných ) stavieb

Protipovodňová ochrana: Keď dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté

GABION RÝCHLE A EFEKTÍVNE – GABIONOVÁ STAVEBNICA BLOCK-SK®
Protipovodňové gabionové valy systému Flood-BLOCK spoločnosti COMPAG SK s.r.o. sú tou pravou ponukou preventívneho technicko - ekonomického riešenia zapojenia nezamestnaných do spoločensky prospešnej práce zvýšenia ochrany proti prívalovej povodňovej vode.

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

Compag Gabion construction system

Variant uses of the system

Variant uses of the system

Technický list gabiónovej stavebnice

Gabiónivú stavebnú konštrukciu je možné použiť na oporné múry, obklady budov, protihlukové steny, spevnenia brehov riek a vodných nádrží, na protierozívne opatrenia. V technickom liste nájdete názorné ukážky použitia gabiónového systému BLOCK - SK, technický popis pre technológiu montáže, technické charakteristiky a požiadavky na realizáciu.

Technicky list použitia systému BLOCK-SK®
Technický list aplikácia Green-BLOCK®
Technický list aplikácia KGM-BLOCK®

Technický list gabiónovej stavebnice

20 rokov gabiónov na Slovensku

Eurostav, august 2012
Pred 20 rokmi by ste gabiony na Slovensku ťažko hľadali. Dnes je situácia iná. Gabiony sa úspešne uplatnili v dopravnom inžinierstve, v riešeniach protipovodňovej ochrany, v exteriéroch obytných zón, v okrasných záhradách, na fasádach budov ale aj v interiéroch. Využitie gabionovej skladačky v stavebníctve a architektúre je mnohostranné a veľmi obľúbené. Veľkú zásluhu na rozvoji gabionov na Slovensku má aj Ing. Eduard Vašík z firmy COMPAG SK s. r. o., ktorého sme požiadali o rozhovor.

20 rokov gabiónov na Slovensku

Gabióny v architektúre

Gabióny v architekture a v stavebníctve sa používajú ako suchá technológia výstavby oporných a zárubných múrov, protihlukových stien, úprav riek a vodných brehov až po architektonické úpravy obytných zón. Ich vysoká vodopriepustnosť a dlhá životnosť sú vlastnosti, ktoré ich predurčujú aj na použitie pri výstavbe diaľnic a sanáciách zosuvov cestného telesa.

Gabióny v architektúre

Projektovanie a výstavba gabiónových konštrukcií

Cieľom článku je v stručnosti oboznámiť odbornú verejnosť s praktickými skúsenosťami pri projektovaní a výstavbe gabionových konštrukcií oporných múrov, zárubných múrov, sanácií zosuvov, riešení protipovodňových úprav tokov a hradení bystrín drôteno-kamenným gabionovým systémom. Okrem uvedených možností možno gabionový systém navrhnúť pri výstavbe umelo vytváraných architektonicko-estetických terás, protihlukových stien, ale aj ako protierozívne opatrenie.

Výstavba gabiónových konštrukcií

Gabión to je kameň a kov

Kameň a kov sú materiály, ktoré sa dnes objavujú vedľa seba, v interiéroch, na fasádach budov aj v ich exteriéroch, v rozmanitých podobách a niekedy až bizarných kombináciách.
Zo spojenia prirodzených vlastností týchto dvoch materiálov vznikol nový prvok v architektúre a stavebníctve – gabiony.

Gabión a jeho použitie

Gabióny v záhrade - záhradná architektúra z ocele a kameňa

Gabióny sa stali v poslednom období obľúbeným prvkom v architektúre aj v stavebníctve. Používajú sa na rozmanité účely, najčastejšie ako suchá technológia výstavby oporných a zárubných múrov, protihlukových stien, úprav riek a vodných brehov. Čoraz častejšie sa objavujú aj ako estetický prvok pri budovaní záhrad.

Gabióny v záhrade

Gabióny v záhrade

Využívame služby

Penzión Reitmayer

Gabion Consult

MONTÁŽ stavebnice 1991
NOVINKA 2015 Flood-BLOCK ®
NOVINKA 2014 Green-BLOCK®
NOVINKA 2016 Siete s okom 25 / 100 mm