Zvary "praskajú" !!!

Ing. Eduard Vašík – senior konzultant a zakladateľ využitia Gabionovej stavebnice v SR a ČR od roku 1990.

Pre napísanie tejto rešerš som sa rozhodol potom ako sa ku laickým otázkam na tému zvary gabionových sietí pridali i pracovníci investorských organizácii . Veľa významné " zvary praskajú " sa stalo ďalším "odborným" hodnotením nad použitím systému stavebnice zo zváraných sietí. Nemôžem sa vyjadrovať o tomto kvalitatívnom parametre u sietí, ktoré sú pod dogmou najnižšej ceny ponúkané a kupované neuvážene a bez riadnej kontroly.

Vyžadovať výrobu riadenú v pravidlách systému STN EN ISO 9001:2009 a to aj v etape logistiky a obchodu by malo byť pre náročného zákazníka v súčasnosti samozrejmosťou. Cena môže byť hlavným kritériom pre spotrebný tovar ale nie pre investície , ktoré majú v požiadavke 100-ročnú životnosť.

Zvary a ich pevnosť je daná predovšetkým správnou voľbou základného oceľového materiálu a jeho špecifických vlastností z pohľadu zvariteľnosti. Drôt používame zásadne od renomovaných výrobcov, ktorý vedia dlhodobo zaručiť vysokú úroveň kvality, ktorú vyžadujeme pre našich zákazníkov.

Zváranie originál sietí BLOCK-SK® je realizované na špičkových zváracích technologických linkách špecializovaných pracovisk. Uvedené umožňuje vysokú automatizáciu výrobného procesu a eliminovanie negatívneho vplyvu obsluhy. Samozrejmosťou však je aj kvalifikovaní personál vykonávajúci permanentnú kontrolu ako výroby drôtu, žiarového zinkovania i výsledných zvarených sietí – vrátane pevnosti drôtu, zvaru v rôznych smeroch a korozívnej odolnosti. V prípade vady zapôsobí systém, ktorý eliminuje opakovanie.

Zvary ako všeobecný parameter "nepraskajú " ak nesklame ľudský faktor v procese navrhovania a využitia stavebnice zo zváraných sietí – lepšie povedané statik gabionového objektu a nákupca materiálu – realizátor, ktorý uprednostní pod tlakom peňazí svoje prežitie a zisk.

Gabióny v záhrade

MONTÁŽ stavebnice 1991
NOVINKA 2015 Flood-BLOCK ®
NOVINKA 2014 Green-BLOCK®
NOVINKA 2016 Siete s okom 25 / 100 mm