Postup realizácie gabiónov


Expedícia gabiónovej konštrukcie

Gabiónová konštrukcia Vám bude po dohode dodaná na miesto realizácie vo forme samostatných oceľových sietí, ktoré sú poukladané na palete. Súčasťou dodávky sú aj spojovacie prvky – špirály a dištančné spony, ktorými sa tieto siete spájajú a kompletný metodický ( všeobecný ) technologický postup pre montáž.

Spôsob spájania sietí

Spôsob spájania sietí

Samostatné siete sa postupne spájajú - skrutkujú do celkov, pomocou špirál na upravenú základovú špáru – na pás upraveného podložia na ktorý sa bude stavať. Jednotlivé bloky sa stavajú na základe kladačského plánu. V prípade, že projektová dokumentácia neobsahuje kladačský plán, môžeme Vám ho na vyžiadanie spracovať a poslať.

Spôsob spájania sietí

Spravidla sa najskôr začínajú spájať spodné siete so zvislými bočnými sieťami - priečkami, potom sa pripevnia čelné siete košov, nakoniec po naplnení košov sa upevní vrchná sieť, ktorá tvorí tiež spodnú sieť horného radu so zvislými sieťami. Spojenie sa vykonáva súčasne jednou špirálou . Takto sa jednou špirálou môžu spájať, resp. napájať viaceré siete (dve, tri, štyri).

spájanie sietí Spôsob spájania sietí

Ako spojovacie prvky pre gabiónové konštrukcie sa používajú špirály so stúpaním skrutkovice špirály
po 10 cm alebo po 5 cm.
Pri spájaní menšej gabiónovej konštrukcie je potrebné špirály deliť na požadovanú dĺžku. Pri spájaní gabiónovej konštrukcie väčšej ako 150 cm, je nutné špirály nakrúcať z obidvoch strán, t.j. pri sieťach o rozmeroch nad 150 cm (150, 200, 250, 300) sú použité na jeden spoj dve a viacej špirály resp. jedna celá a príslušná časť delenej špirály.

Ak je gabiónová stavebná konštrukcia BLOCK-SK® požitá v kontakte s prúdiacou vodou, je vhodné aby boli drôty, ktoré sú omývané vodou uložené v smere prúdenia vody (viď. obrázok) a drôty pri výplni koša boli naprieč prúdeniu vody. Takéto vrchné krytie matraca zlepší odolnosť gabionovej úpravy. Zvyšok gabiónovej konštrukcie je zakopaný v brehu rieky, potoka, alebo vodnej nádrže , takže je jedno ako budú uložené.

Pri montáži je potrebné zásadne dodržiavať pokyny projektanta, dbať na zvláštnosti konštrukcie BLOCK-SK® a možnosti jej vnútornej a vlastnej konštrukčnej odolnosti.

Umiestnenie dištančných spôn

Dištančné spony sú dodávané do konštrukcie BLOCK-SK® štandartne v dĺžkach 50 a 100 cm. Slúžia na zabezpečenie tvarovej stability blokov, najmä počas plnenia. Odporúčané rozmiestnenie spôn pokiaľ projekt (z dôvodu odolnosti voči roztrhnutiu drieku objektu alebo inému dôvodu) nestanovuje inak je v súlade so všeobecným technologickým návodom.
Podľa potreby objektu sú dodávané i dištančné tiahla o dĺžkach 15, 20, 25, ... cm hlavne pre obklady budov a podobných objektov.

Umiestnenie dištančných spôn Umiestnenie dištančných spôn

Vytváranie oblúkov

Gabiónová stavebná konštrukcia BLOCK-SK® umožňuje svojou voľnosťou spojov vytvárať plynulé oblúky prijateľného polomeru. Pokiaľ sú projektom predpísané ostrejšie zmeny smeru objektu je možné zvoliť niektorý z variantov.

Vytváranie oblúkov - otvorený oblúk

otvorený oblúk (dve pozdĺžne časti objektu sú spojené na čele múru a otvárajú sa v tomto prípade zdvojenou stenou)Vytváranie oblúkov - zatvorený oblúk

zatvorený oblúk (dve pozdĺžne časti objektu sa navzájom do seba zasúvajú v predpísanom uhle s vzájomným spojením zadných stien)Vytváranie oblúkov - segmentovaný oblúk

segmentovaný oblúk (pre potreby vytvorenie stupňovitého oblúku je v súlade s projektom dodávaný súbor sietí potrebných na vytvorenie segmentovMatrace BLOCK-SK

Matrace BLOCK-SK sú gabiónové konštrukcie s hrúbkou oceľového koša pod 50 cm. Postup vytvárania matracov je obdobný ako pri montáži gabiónovej konštrukcie, pričom návodná sieť je považovaná za lícnu stranu z pohľadu vytvárania bunkovej štruktúry. Matrace sa používajú pre spevnenie podložia gabiónových objektov alebo pre spevnenie brehov vodných nádrží, prípadne korytové úpravy riek a bystrín. Taktiež sú úspešne používané na obklady budov alebo ich samotnú výstavbu.

Odlišnosti pri použití na opevnenie brehov:

Upozornenie: Dodávateľ si vyhradzuje právo pre zmeny v prípade spresnení a zapracovania poznatkov zo stavieb a poznatkov zo spolupráce s odborníkmi rôznych profesii do tohto dokumentu. Taktiež sú do jednotlivých vydaní zapracovávané poznatky z vlastného alebo aplikovaného výskumu. Jednotlivé vydania sa môžu od seba líšiť, preto je nevyhnutné používať technologický postup dodaný s aktuálnou dodávkou materiálu BLOCK-SK® a využívať zaškoľovanie pracovníkov realizátora a projekcii. Technologický postup nenahrádza realizačný projekt konkrétneho objektu.

Gabióny v záhrade

Partneri v realizacii

green hornet

garden system

Gabion Consult

MONTÁŽ stavebnice 1991
NOVINKA 2015 Flood-BLOCK ®
NOVINKA 2014 Green-BLOCK®
NOVINKA 2016 Siete s okom 25 / 100 mm