PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

KEĎ DVAJA ROBIA TO ISTÉ, NEMUSÍ TO BYŤ TO ISTÉ

GABION RÝCHLE A EFEKTÍVNE – GABIONOVÁ STAVEBNICA BLOCK-SK®

Flood-BLOCK z Gabionovej stavebnice BLOCK-SK ®
Flood-BLOCK z Gabionovej stavebnice BLOCK-SK ®

Protipovodňové gabionové valy systému Flood-BLOCK spoločnosti COMPAG SK s.r.o. sú tou pravou ponukou preventívneho technicko - ekonomického riešenia zapojenia nezamestnaných do spoločensky prospešnej práce zvýšenia ochrany proti prívalovej povodňovej vode.

Na mnohých miestach by bolo možné znížiť vplyv hroziacej veľkej vody a to tak okamžitým ľudským zásahom prostredníctvom stále naliehavejšej prevencie.

Práve v tomto smere sa však prejavuje veľmi slabý alebo, žiaľ, dokonca nulový záujem obyvateľov alebo samotných obecných zastupiteľstiev o údržbu tokov a budovanie povodňovej ochrany v rámci finančných možností. História nám už veľa krát dokázala, že prevencia pred prírodnými katastrofami býva výrazne lacnejšia ako odstraňovanie ich následkov. V poslednom čase je i z úst predstaviteľov štátu a zodpovedných ministerstiev počuť kladenie dôrazu na preventívnu ochranu pred povodňami.

Gabionová stavebnica a jej aplikácia do protipovodňového valu Flood – BLOCK chce byť ponukou spoločnosti COMPAG SK s.r.o. pre obyvateľov aj inštitúcie rôzneho druhu aktívne sa zapojiť do protipovodňovej ochrany. Aplikácia Flood – BLOCK dáva každému možnosť využitím miestnych zdrojov realizovať ochranné valy , odkláňajúce a smerovacie koridory , zábrany , deliace konštrukcie na zabránenie povodni a ku ochrane majetku.

Rekonštrukcia brehu s nadstavbou Food - BLOCK
Rekonštrukcia brehu s nadstavbou Food - BLOCK
Flood – BLOCK v alternatívnej zostave
Flood – BLOCK v alternatívnej zostave

Flood – BLOCK je jednoduchá aplikácia gabionových častí stavebnice BLOCK-SK® a vhodnej geotextílie. Aplikácia po naplnení pieskom, zeminou alebo obdobným materiálom a zostavení do kontinuálneho navzájom perfektne poprepájaného valu vytvorí vodou nepreniknuteľný val s mernou hmotnosťou výrazne vyššou ako je voda. Plnenie je samozrejme možné vykonávať bežnými nakladačmi . Množstvo potrebných pracovníkov je výrazne menšie a budovanie ochranného valu rýchlejšie. Hlavne však treba klásť dôraz na preventívnu výstavbu tam, kde to podmienky umožňujú a potreba určuje. Budovanie rôznych výškových kombinácii je samozrejmosťou možností stavebnice BLOCK-SK®.

Flood-BLOCK z Gabionovej stavebnice BLOCK-SK ®

Pri úpravách vodných tokov a pri budovaní líniových stavieb sa v zahraničí už viac ako 100 rokov úspešne uplatňujú gabionové konštrukcie . Rozvoj využívania gabionových konštrukcií na území SR a ČR trvá viacej ako 20 rokov. Veľkú zásluhu na rozmachu používania drôto-kamenných konštrukcií má firma COMPAG . Za obdobie svojho pôsobenia jej pracovníci od roku 1991 výrazne oslovili nielen odbornú stavbársku verejnosť v Slovenskej i Českej republike a to najmä prostredníctvom výroby a uplatňovania materiálu Gabionovej stavebnicovej konštrukcie BLOCK-SK® slovenského pôvodu.

Ako využiť gabióny

Gabióny v záhrade

MONTÁŽ stavebnice 1991
NOVINKA 2015 Flood-BLOCK ®
NOVINKA 2014 Green-BLOCK®
NOVINKA 2016 Siete s okom 25 / 100 mm