Gabiónové konštrukcie

Gabióny BLOCK-SK®

Gabiónová konštrukcia BLOCK-SK® je drôtená konštrukcia firmy COMPAG SK vhodná pri výstavbe a rekonštrukcii cestných, železničných i vodných stavieb.
Viac o gabiónoch ...

Gabiónové konštrukcie

Gabiónové konštrukcie

Gabióny majú široké využitie:

Viac ...

Oporné múry a protihlukové steny

Protihlukové steny

Oporné múry a protihlukové steny patria k najbežnejším gabiónovým stavbám. Viac o ich realizácii a konkrétne príklady nájdete tu.

Oporný múr vo vašej záhrade

Oporný múr je gabiónový produkt ideálny na spevnenie cestných komunikácií, mostov, tunelov, či svahov. Zároveň sa stáva čoraz obľúbenejším prvkom záhradnej architektúry. Oporný múr v záhrade pôsobí originálne, či už ako dekoračný prvok alebo ako podpora pre terasy.
Viac o opornom múre v záhrade

Zvárané siete - výhody

Zvárané siete Základným prvkom gabiónových konštrukcií BLOCK-SK® sú zvárané siete. Aké sú ich prednosti?

Ako vidno, zvárané siete majú v porovnaní s umelohmotnými či oceľovými pletenými sieťami množstvo výhod. V kombinácii s inými protierozívnymi opatreniami vytvárajú technicky a esteticky špičkové dielo – gabiónové konštrukcie BLOCK-SK®. V geologických podmienkach Slovenska predstavujú zvárané siete ideálny stavebný prvok pre oporné múry, protihlukové steny a svahové oporné systémy.
Viac informácií...

COMPAG SK s.r.o.
Galvaniho 8
824 01 Bratislava 2
Tel.: 02 / 4851 1854
Mobil: 0903 215 715, 0903 214 715
Fax / Odkaz: 00421 2 434 215 48
E-mail: compag@compag.sk
marosiova@compag.sk
vasik.michal@compag.sk
Web: www.compag.sk
www.gabion.eu
www.gabiony-eshop.sk

MAPA
VIAC O FIRME

Gabióny v záhrade

IČO: 35 758 112
IČ DPH: SK 2020243676
OR OS Bratislava I. Sro 18314 / B

MONTÁŽ stavebnice
NOVINKA Green-BLOCK®