Gabiónové konštrukcie

Gabióny BLOCK-SK®

Gabiónová stavebnica BLOCK-SK® je drôtená konštrukcia firmy COMPAG SK zo zváraných sietí spájaných špirálami, CLIP, C-sponami s použitím dištančných háčikov.
Viac o gabiónoch ...

Gabiónové konštrukcie

Gabiónové konštrukcie

Gabióny majú široké využitie:

Viac ...

Gabionové oporné múry

Protihlukové steny

Oporné múry a protihlukové steny patria k najbežnejším gabiónovým stavbám. Viac o ich realizácii a konkrétne príklady nájdete tu.

Gabionový oporný múr vo vašej záhrade

Oporný múr je gabiónový produkt ideálny na spevnenie cestných komunikácií, mostov, tunelov, či svahov. Zároveň sa stáva čoraz obľúbenejším prvkom záhradnej architektúry. Oporný múr v záhrade pôsobí originálne, či už ako dekoračný prvok, ako podpora pre terasy alebo gabionový plot.
Viac o opornom múre v záhrade

Zvárané siete - výhody gabionovej stavebnice bez dvojitých stien

Zvárané siete Základným prvkom gabiónových konštrukcií BLOCK-SK® sú zvárané siete. Aké sú ich prednosti?

Ako vidno, zvárané siete majú v porovnaní s umelohmotnými či oceľovými pletenými sieťami množstvo výhod. V kombinácii s inými protierozívnymi opatreniami vytvárajú technicky a esteticky špičkové dielo – gabiónové konštrukcie BLOCK-SK®. V geologických podmienkach Slovenska predstavujú zvárané siete ideálny stavebný prvok pre oporné múry, protihlukové steny a svahové oporné systémy.
Viac informácií...

Gabióny v záhrade

MONTÁŽ stavebnice 1991
NOVINKA 2015 Flood-BLOCK ®
NOVINKA 2014 Green-BLOCK®
NOVINKA 2016 Siete s okom 25 / 100 mm