Gabiónový materiál s povrchom Zn

Technické dáta sústav „BLOCK - SK ®“ so zinkovým ochranným povlakom -
povlak - žiarový nános Zn - zinku

č. Technický parameter - vlastnosť Charakteristika
– hodnota parametra
Poznámka
základný materiál - drôt:
- materiál oceľ.drôt hrubo žiar.pozink.
1. priemer drôtu fd (a dovolená tolerancia) 3,0 ; 3,5 ± 0,08 mm | 4,0 ± 0,10 mm 3 priemery
2. pevnosť v ťahu Rm min. 350 MPa
3. pomer medze klzu k pevn. v ťahu Re/Rm max. 0,95
4. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
5. plošná hmotnosť Zn (v povlaku) min. 260 g / m2 | min. 280 g / m2 DIN 1548
6. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
zvárané siete pre gabióny:
- materiál oceľ. drôt hrubo žiar.pozink.
7. profil drôtu (priemer) fd (a dovolená tolerancia) 3,0 ; 3,5  ± 0,08 mm | 4,0 ± 0,10 mm 3 priemery
8. rozmery – dĺžka siete od 200 mm do 100 000 mm *1)
9. rozmery – šírka siete od 200 mm do 2 650 mm *2)
10. rozmery – veľkosť ôk siete (rozostupy drôtov) 100x100 | 100x50 mm
11. pevnosť v ťahu drôtov TO zvarmi (v TOO) min. 315 MPa gSW = 0,9
12. nános zinku (plošná hmotn., hrúbka vrstvy)   min. 260 g / m2 | min. 280 g / m2 DIN 1548
13. odolnosť proti korózii (podľa DIN 50 021) min. 500 hodín - bez hrdze
(do vzniku červenej hrdze)
(STN ISO 9227)
14. únosnosť zvarov v šmyku min. 0,3 . Re. ASmen   [kN]
15. tolerancia rozostupov drôtov na 1 bm ± 5mm/1 bm siete
16. tolerancia rozdielu uhlopriečok siete max.± 30 mm
špirály:
- materiál špirál oceľ.pozink.drôt
17. profil drôtu (a dovolená tolerancia) 3,5 ; 4,0 ± 0,10 mm 3 priemery
18. pevnosť v ťahu Rm min. 350 MPa
19. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
20. plošná hmotnosť zinku (v povlaku) min. 280 g/m2 DIN 1548
21. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
22. rozmery spoj. špirály tab. č. 2
dištančné spony:
- materiál spôn oceľ.pozink.drôt
23. profil drôtu 3,0 ; 3,5 ; 4,0 ± 0,10 mm
24. pevnosť v ťahu Rm min. 350 MPa
25. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
26. plošná hmotnosť zinku (v povlaku) min. 260 g / m2 DIN 1548
27. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) DIN 51 015

« Späť na produkty

Gabióny v záhrade

MONTÁŽ stavebnice 1991
NOVINKA 2015 Flood-BLOCK ®
NOVINKA 2014 Green-BLOCK®
NOVINKA 2016 Siete s okom 25 / 100 mm