Gabiónový materiál s povrchom Zn + PVC

Technické dáta gab. sústav „BLOCK - SK ®“ s ochranným povlakom žiarový nános kovu + PVC
žiarové pokovovanie + ochranný organický povlak z PVC FOTO

p. č. Technický parameter - vlastnosť Charakteristika
– hodnota parametra
Poznámka
základný materiál - drôt :
- materiál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Znl
1. priemer drôtu fd (a dovolená tolerancia) 2,7 ± 0,10 mm  
2. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa
3. pomer medze klzu k pevn. v ťahu Re/Rm max. 0,95
4. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
5. plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) min. 260 g/ m2  
6. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
zvárané siete pre gabióny :
- materiál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn+Al
7. profil drôtu (priemer) fd (a dov. tolerancia) 2,7 ± 0,10 mm  
8. rozmery – dĺžka siete od 200 mm do 100 000  mm *1)
9. rozmery – šírka siete od 200 mm do 2 650  mm *2)
10. rozmery – veľkosť ôk siete (rozstupy drôtov) 76,0 x 76,0 mm
11. pevnosť v ťahu drôtov TO zvarmi (v TOO) min. 400 MPa gSW = 0,9
12. nános Zn + Al  (plošná hmotn., hrúbka vrstvy) min. 260 g/ m2  
13. odolnosť proti korózii (podľa DIN 50 021) min.   1 000 hodín - bez hrdze (STN ISO 9227)
14. únosnosť zvarov v šmyku min. 0,3 . Re. ASmen  [kN]
špirály:
- materiál špirál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn+Al
15. profil drôtu (a dovolená tolerancia) 3,5 ± 0,08 mm    4,0 ± 0,10 mm 2 priemery
16. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa
17. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
18. plošná hmotnosť  Zn + Al   (v povlaku) min. 260 g/m2  
19. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
dištančné spony :
- materiál spôn oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn+Al
20. profil drôtu (a dovolená tolerancia) 3,0 ± 0,08 mm   3,5 ± 0,08 mm   4,0 ± 0,10 mm
21. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa
22. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
23. plošná hmotnosť  Zn + Al (v povlaku) min. 260 g/ m2  
24. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) DIN 51015

« Späť na produkty

Gabióny v záhrade

MONTÁŽ stavebnice 1991
NOVINKA 2015 Flood-BLOCK ®
NOVINKA 2014 Green-BLOCK®
NOVINKA 2016 Siete s okom 25 / 100 mm