Gabiónový materiál 4,0 mm – BLOCK-SK®

Materiálové, mechanické a technologické vlastnosti výrobku „BLOCK - SK®“

p. č. Technický parameter - vlastnosť Charakteristika
– hodnota parametra
Poznámka
základný materiál - drôt:
- materiál nízkouhlíkový drôt s povlakom BEZINAL® 2000
1. priemer drôtu fd (a dovolená tolerancia) od 1,60 mm  ÷  do 6,00 mm
2. pevnosť v ťahu Rm od 450 MPa  ÷do 600 MPa
3. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
4. plošná hmotnosť povlaku BEZINAL® 2000 EN  10 244-2:2001

5. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa   d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) ISO 7802
EN 10218-1
zvárané siete pre gabióny :
- materiál nízkouhlíkový drôt s povlakom BEZINAL® 2000
6. profil drôtu (priemer) fd (a dov. tolerancia) od 1,60 mm  ÷  do 6,00 mm
7. rozmery – dĺžka siete od 200 mm do 100.000  mm *1)
8. rozmery – šírka siete od 200 mm do 2.650  mm *2)
9. rozmery – veľkosť ôk siete (rozstupy drôtov) 100x100 mm 100x50 mm
10. pevnosť v ťahu drôtov siete so zvarmi od 450 MPa  ÷do 600 MPa gSW < 0,9
11. plošná hmotnosť povlaku BEZINAL® 2000 EN  10 244-2:2001
12. odolnosť proti korózii min.   2 000 hodín - bez hrdze STN ISO 9227
alebo DIN 50021
13. únosnosť zvarov v šmyku min. 0,3 . Re. ASmen  [kN]
14. tolerancia rozstupov drôtov na 1 bm ± 5mm/1 bm siete
15. tolerancia rozdielu uhlopriečok siete max. ± 30 mm
špirály :
- materiál špirál nízkouhlíkový drôt s povlakom BEZINAL® 2000
16. profil drôtu (a dovolená tolerancia) od 1,60 mm  ÷  do 6,00 mm
17. pevnosť v ťahu Rm od 450 MPa  ÷do 600 MPa
18. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
19. plošná hmotnosť  Zn + Al (v povlaku) EN  10 244-2:2001
20. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) ISO 7802
EN 10218-1
21. rozmery spoj. špirály tab. č. 2
dištančné spony :
- materiál spôn nízkouhlíkový drôt s povlakom BEZINAL® 2000
22. profil drôtu (a dovolená tolerancia) od 1,60 mm  ÷  do 6,00 mm
23. pevnosť v ťahu Rm od 450 MPa  ÷do 600 MPa
24. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
25. plošná hmotnosť  Zn + Al   (v povlaku) EN  10 244-2:2001
26. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) DIN 51015

« Späť na produkty

Gabióny v záhrade

MONTÁŽ stavebnice 1991
NOVINKA 2015 Flood-BLOCK ®
NOVINKA 2014 Green-BLOCK®
NOVINKA 2016 Siete s okom 25 / 100 mm