Gabiónový materiál 4,5 mm – EKO - BLOCK®

Materiálové, mechanické a technologické vlastnosti výrobku „EKO - BLOCK®“

č. Technický parameter - vlastnosť Charakteristika
– hodnota parametra
Poznámka
základný materiál - drôt:
- materiál oceľ.drôt hrubo žiar.pozink.
1. priemer drôtu fd 4,5 ± 0,10 mm
2. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa
3. pomer medze klzu k pevn. v ťahu Rp0,2/Rm max. 0,95
4. ťažnosť drôtu A10 min. 10 %
5. plošná hmotnosť zinku (v povlaku) min. 350 g / m2  
6. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Znl)  
zvárané siete pre gabióny:
- materiál oceľ. drôt hrubo žiar.pozink.
7. profil drôtu (priemer) fd 4,5 ± 0,10 mm
8. rozmery – dĺžka siete od 400 mm do 3 000 mm
9. rozmery – šírka siete od 400 mm do 1 000 mm
10. rozmery – veľkosť ôk siete (rozostupy drôtov) 120x120, 120x60 mm
11. pevnosť v ťahu drôtov TO zvarmi (v TOO) min. 450 MPa
12. nános zinku (plošná hmotn., hrúbka vrstvy) min. 280 g/m2
13. odolnosť proti korózii (podľa DIN 50 021) min. 500 hodín - bez hrdze (STN ISO 9227)
14. min. ťahová únosnosť (pevnosť) 1 bm siete prepočtom; [kN/m]
15. únosnosť zvarov v šmyku   (min. 4,0 kN)
16. tolerancia rozostupov drôtov na 1 bm ± 2mm/1 bm siete
17. tolerancia rozdielu uhlopriečok siete max. 10 mm
spájacie ihly:
- materiál ihiel oceľ.pozink.drôt
18. profil drôtu 6,0 - 8,0 ± 0,10 mm
19. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa
20. ťažnosť drôtu A10 min. 10 %
21. plošná hmotnosť zinku (v povlaku) min. 280 g/m2 DIN 1548
22. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn)  
dištančné spony:
- materiál spôn oceľ.pozink.drôt
24. profil drôtu 4,5 ± 0,10 mm
25. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa

« Späť na produkty

Gabióny v záhrade

MONTÁŽ stavebnice 1991
NOVINKA 2015 Flood-BLOCK ®
NOVINKA 2014 Green-BLOCK®
NOVINKA 2016 Siete s okom 25 / 100 mm