Gabiónový materiál 3,0 mm – BLOCK-SK®

Materiálové, mechanické a technologické vlastnosti výrobku „BLOCK - SK®“

č. Technický parameter - vlastnosť Charakteristika
– hodnota parametra
Poznámka
základný materiál - drôt:
- materiál oceľ.drôt hrubo žiar.pozink.
1. priemer drôtu fd 3,0 ± 0,08 mm
2. pevnosť v ťahu Rm min. 350 MPa
3. pomer medze klzu k pevn. v ťahu Rp0,2/Rm max. 0,95
4. ťažnosť drôtu A10 min. 8 %
5. plošná hmotnosť zinku (v povlaku) min. 260 g / m2 DIN 1548
6. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
zvárané siete pre gabióny:
- materiál oceľ. drôt hrubo žiar.pozink.
7. profil drôtu (priemer) fd 3,0 ± 0,08 mm
8. rozmery – dĺžka siete od 200 mm do 100 000 mm
9. rozmery – šírka siete od 200 mm do 2 650 mm
10. rozmery – veľkosť ôk siete (rozostupy drôtov) 100x100, 100x50 mm
11. pevnosť v ťahu drôtov TO zvarmi (v TOO) gSW = 0,9
12. nános zinku (plošná hmotn., hrúbka vrstvy) min. 260 g/m2
13. odolnosť proti korózii (podľa DIN 50 021) min. 500 hodín - bez hrdze (STN ISO 9227)
14. min. ťahová únosnosť (pevnosť) 1 bm siete prepočtom; [kN/m]
15. únosnosť zvarov v šmyku min. 0,3 . Rp0,2 . A [kN]
16. tolerancia rozostupov drôtov na 1 bm ± 5mm/1 bm siete
17. tolerancia rozdielu uhlopriečok siete max. 30 mm
špirály:
- materiál špirál oceľ.pozink.drôt
18. profil drôtu 3,0 -3,5 ± 0,10 mm
19. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa
20. ťažnosť drôtu A10 min. 10 %
21. plošná hmotnosť zinku (v povlaku) min. 260 g/m2 DIN 1548
22. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
dištančné spony:
- materiál spôn oceľ.pozink.drôt
24. profil drôtu 3,0 ± 0,10 mm
25. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa

« Späť na produkty

Gabióny v záhrade

MONTÁŽ stavebnice 1991
NOVINKA 2015 Flood-BLOCK ®
NOVINKA 2014 Green-BLOCK®
NOVINKA 2016 Siete s okom 25 / 100 mm