Gabiónové FEJKY

Overte si u dodávateľa, či naozaj kupujete kvalitný výrobok.

"Fejky" alebo imitácie a napodobneniny značiek vidieť na každom kroku. Nepredávajú sa len v turistických centrách dovolenkových destinácií, kde ich nájdete naozaj neúrekom, aj na domácej pôde. Nepoctivá napodobenina niečoho, čo niekto vymyslel, zaplatil a vyrobil. Vy to kúpite a myslíte si, že máte originál. V povedomí väčšiny spotrebiteľov to môže byť napodobenina luxusnej kabelky, obuvi či oblečenia. Fejk môže byť aj všeličo iné a Vás ani nenapadne, že falšovanie Gabionovej stavebnice BLOCK-SK® je vôbec možné a bežné.

Miera porušovania práv ku ochrannej známke BLOCK-SK® od roku 2008 narástla do obludných rozmerov. Ponúkanie a predaj otrockých napodobenín má okrem zákona o ochrane duševného vlastníctva i rozmer ochrany spotrebiteľa. Miera nekvalitných výrobkov a nekalých praktík na trhu nás v spoločnosti COMPAG prinútila k zamysleniu sa a upozorneniu našich klientov v SR a ČR k väčšej opatrnosti a náročnosti pri kúpe materiálu pre gabionovú stavebnicu bez dvojitých stien známu od roku 1993 pod chráneným označením BLOCK-SK®.

Skutkový stav otrockého napodobovania je v súlade s legislatívou naplnený i v situácii ak zákazníkovi je ponúkaný gabionový materiál s charakteristickými znakmi Gabionovej stavebnice BLOCK-SK® s uplatnením predmetnej technológie montáže bez dvojitých stien gabionových košov iným výrobcom alebo ponukou priekupníkom nie originálneho pôvodu. Pritom nemusí byť označenie nevyhnutne nutne prítomné na výrobku, projekte, gabionovej stavbe. Legislatíva EU považuje ochranu voči napodobeninám za nutnú i z pohľadu ochrany zdravého konkurenčného trhového prostredia – zahrňujúceho ochranu duševného vlastníctva v najširšom slova zmysle.

a) Fejk – vadný výrobok z dovozu b) Originál – COMPAG SK s.r.o.


c) Šmejd - vadný výrobok z nekvalitného drôtu
(stav cca. 90 dní po výstavbe)
d) Siete od "garažového" výrobcu

e) Vadný výrobok "Fejk" sietí od opakujúceho sa výrobcu
nekvalitných výrobkov v Jarovciach na kopírovaní
Green Block
f) Má takýto výrobok vôbec certifikát kvality od
autorizovanej skúšobne? Ak áno ako je to možné?

Problémom zneužívaným na trhu je nemožnosť na samotné diely stavebnice umiestniť pre zákazníka ľahko rozpoznateľnú značku, ktorá by odlíšila originál od iných výrobkov na trhu SR, ktoré sú ponúkané pre realizáciu projektov využívajúcich technológiu bez dvojitých stien košov-gabionov pri montáži gabionových objektov.

"Ak chcete kupovať originál, obráťte sa na špecializované predajne spoločnosti
COMPAG SK s.r.o.,
kde nákup falzifikátu určite nehrozí,"

Gabióny v záhrade

MONTÁŽ stavebnice 1991
NOVINKA 2015 Flood-BLOCK ®
NOVINKA 2014 Green-BLOCK®
NOVINKA 2016 Siete s okom 25 / 100 mm