Gabión to je kameň a kov

Gabion použitý pri výstavbe mostu

Kameň a kov sú materiály, ktoré sa dnes objavujú vedľa seba, v interiéroch, na fasádach budov aj v ich exteriéroch, v rozmanitých podobách a niekedy až bizarných kombináciách.
Zo spojenia prirodzených vlastností týchto dvoch materiálov vznikol nový prvok v architektúre a stavebníctve – gabiony.

Gabionové konštrukcie sa dajú využiť na rôzne účely, najčastejšie ako suchá technológia výstavby oporných múrov, plotov, protihlukových stien, úprav riek a vodných brehov.
Gabiony sa začali používať v zahraničí už koncom 19. storočia. V priebehu desaťročí sa postupne zanášali zeminou a na povrchu prirodzene zarastali vegetáciou. Napriek korózii drôtov, ku ktorej dochádza až po desiatkach rokov, ostáva celá konštrukcia funkčná vyše sto rokov. Gabiony sú schopné prenášať nadmerné deformácie (napr. po aktivizovaní zosuvu) bez významnejšej straty únosnosti.
Gabion v rôznych podobách

Výhody gabionových konštrukcií

Gabion je kameň a kov

Vysoká kvalita, vlastnosti konštrukcie zo sietí zváraných z pozinkovaného drôtu a ich spôsob spájania špirálami bez možnosti negatívneho vplyvu pracovnej sily umožnili adekvátnu náhradu betónových objektov múrov rôzneho účelu pri diaľniciach aj cestách a prienik do cestného hospodárstva. Stavby z gabiónov pri cestách vynikajú zeleňou a prírodným materiálom.

Z verejných priestorov gabiony prenikli do záhrad

Z verejných priestranstiev prenikli gabiony aj do súkromných, hlavne vďaka tomu, že okrem praktickej funkcie sú prvkom, ktorý ozvláštni exteriér. Je už len na tvorivosti záhradných architektov či samotných majiteľov záhrad, akým spôsobom využijú gabiony v exteriéri. Gabiony – čiže koše, sa napĺňajú kameňom, dajú sa vy-užiť ako ploty, oporné múry, ale môžu sa kombinovať aj so živými plotmi, trávou, kríkmi, trvalkami, čím vznikajú zaujímavé variácie spojenia neživých materiálov so živou prírodou. Na výplň možno použiť aj zeminu a tak zrealizovať výstavbu strmých zatrávnených svahov.

Do záhrady sú vhodné gabionové konštrukcie BLOCK - SK®

Samotná konštrukcia gabionov zo zváraných sietí BLOCK - SK® je tvorená drôtenými košmi zhotovenými z pozinkovaného drôtu s protikoróznou povrchovou úpravou. Siete na koše sa vyrábajú zváraním z drôtu rôzneho priemeru a spájajú sa špirálami a dištančnými sponami. Zo sietí sa priamo na mieste určenia vytvárajú drôtené koše – gabiony, ktoré sa plnia kameňom. Z pohľadovej strany sa kamene môžu vkladajú ručne, stredná časť sa vypĺňa kameňmi strednej funkcie resp. odpadovým materiálom. Ak vzhľad nie je dôležitý, celý objem sa môže naplniť kameňmi strojom. Gabiony sa dajú robiť aj v zime, keďže pri ich realizácii sú mokré procesy vylúčené.

Gabiony ako oporný múr

Ak vlastníte pozemok vo svahu, pri jeho úprave sa nevyhnete stavbe oporných múrov. Prečo nevyužiť moderný prvok, ktorý nová doba priniesla v podobe gabionov? Oporný múr z gabionov treba postaviť v protisvahu, rovnako ako aj základ pod ním. Na tento účel sú vhodné gabionové konštrukcie s odstupňovaním na pohľadovej strane, čo umožní neskoršie zazelenanie konštrukcie. Výhodou gabionov je vnútorná pružnosť, vďaka čomu sa konštrukcia nemusí zakladať v nezamŕzajúcej hĺbke. Odporúčaná hĺbka základov je 0,5 m, podkladová vrstva sa robí zo zhutneného štrkopiesku alebo makadamu v hrúbke 15 až 20 cm. Použiť sa môže aj betón. Zásyp za oporným múrom z ga-bionových konštrukcií musí byť z vodopriepustného materiálu, zo štrku alebo kameňa, kvôli odvedeniu vody a vytvoreniu prirodzeného hydraulického filtra.
Gabion a jeho využitie pre oporné múry

Ako využiť gabióny

Gabióny v záhrade

MONTÁŽ stavebnice 1991
NOVINKA 2015 Flood-BLOCK ®
NOVINKA 2014 Green-BLOCK®
NOVINKA 2016 Siete s okom 25 / 100 mm